OSTRÓDZKI STASZIC ORAZ SZKOŁY W BRZYDOWIE I ŻABIM ROGU WIERNE DZIEDZICTWU

Kapituła Konkursu Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, powołana przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonej dokumentacji rekomendowała szkoły do otrzymania Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

Na wniosek Kapituły Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przyznał Certyfikaty następującym szkołom i placówkom z naszego powiatu:

  • Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu (Gmina Morąg)
  • Szkoła Podstawowa w Brzydowie (Gmina Ostróda)
  • Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie

Uroczystość wręczenia Certyfikatów „Szkoła Wierna Dziedzictwu” odbędzie się 29 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Gratulujemy wyróżnionym. Podejmowane przez szkoły działania służą kształtowaniu tożsamości narodowej i upowszechnianiu wiedzy na temat polskiej historii, a także rozwijaniu kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym. Realizacja wytyczonych zadań przyczyniła się do poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań, podnoszących atrakcyjność i efektywność pracy szkoły w obszarze kształcenia i wychowania patriotycznego.

Certyfikaty uzyskane w 2018 roku utracą ważność w dniu 31 grudnia 2021 r.

 

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *