SIEDMIU NOWYCH HONOROWYCH OBYWATELI GMINY OSTRÓDA

W sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda miała miejsce niecodzienna uroczystość. Rada Gminy Ostróda podczas VIII Sesji w kadencji 2018 – 2023 nadała tytuły Honorowych Obywateli Gminy Ostróda.

Przed wręczeniem aktów nadania oraz medali okolicznościowych Honorowym Obywatelom Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał prezentacji sylwetek Laureatów.

– Jan Antochowski jest absolwentem Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W latach 1976–1998 był radnym Rady Gminy Ostróda. Od 1987 r. do 1990 r. pełnił urząd Naczelnika Gminy Ostróda. W latach 1990–1998 sprawował urząd Wójta Gminy Ostróda. W roku 1999 został wybrany na stanowisko Starosty Ostródzkiego, a w 2001 roku został posłem na Sejm RP.

– Bogdan Bartnicki jest absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.  W latach 1990 -1994 został przewodniczącym Rady Gminy Ostróda. Od 1998 r. do 2002 r. pełnił funkcję radnego Rady Powiatu w Ostródzie. Pełnił obowiązki Wójta Gminy Ostróda (2012 r.). W swojej pracy zawodowej pełnił funkcję zastępcy Dyrektora ds. administracyjno- organizacyjnych w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, pracował w Agencji Nieruchomości Rolnych w Ostródzie. Był zarządcą Stacji Hodowli Roślin w Szyldaku. W chwili obecnej pełni funkcję zastępcy Dyrektora Departamentu  Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w urzędzie marszałkowskim.

– Gustaw Marek Brzezin ukończył Wydział Rolniczy Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, studia podyplomowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku szczegółowa produkcja roślin oraz administrację i zarządzanie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W 1984 r. podjął pracę w Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie jako nauczyciel przedmiotów zawodowych (produkcja roślinna), a następnie pełnił funkcję kierownika Szkolenia Praktycznego. W latach 1998–2002 był radnym Rady Powiatu w Ostródzie, w latach 1998–2012 pracował na rzecz samorządu gminy Ostróda na stanowisku Wójta Gminy Ostróda. W 2011 r. uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim. Od 9 lipca 2012 r. pełnił funkcję Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Od 2014 r. do chwili obecnej  jest Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Obecnie sprawuje funkcję prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie.

– Henryk Gajewski w 1971 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie a następnie kontynuował naukę w Studium Sanitarno – Weterynaryjnym w Poznaniu. Pracę w Polskim Czerwonym Krzyżu w Ostródzie podjął w roku 1973. Kolejne doświadczenia zawodowe osiągał pracując w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostródzie w latach 1975-1978. Od roku 1978 prowadził własne gospodarstwo rolne w Samborowie. W latach 1990- 2002 pracował na rzecz samorządu Gminy Ostróda, a w kadencji 1998-2002 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda.

– Andrzej Kosecki ukończył Wydział Rolnictwa na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W 1980 r. podjął pracę w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Bałcynach w Dziale Doświadczalnictwa Polowego. Pełni funkcję Zastępcy Dyrektora i Kierownika Doświadczalnictwa Polowego. W 1995 r. uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii. Członek Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Ostródzie. Pracę
w samorządzie rozpoczął od 1990 r. i kontynuował ja przez najbliższych 12 lat. Na przestrzeni dwóch kadencji pełnił funkcję Zastępcy Wójta Gminy Ostróda oraz Członka Zarządu Gminy Ostróda. Wieloletni Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Ostróda.

– Roman Nowakowski ukończył Technikum Rolnicze w Ostródzie. W latach 1985-1989 pełnił mandat posła na Sejm PRL IX kadencji  w okręgu Olsztyn, zasiadając w Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Przez dwie kadencje (2002 – 2010) pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda. Wieloletni członek rady sołeckiej w Grabinku. W latach 2014 – 2018 został radnym Rady Gminy Ostróda. Zawodowo prowadzi gospodarstwo rolne i działalność agroturystyczną.

– Andrzej Wiczkowski posiada wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne na kierunku wychowanie fizyczne oraz studia podyplomowe w zakresie odnowy biologicznej i zarządzania. Przez 20 lat pracował w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego, później jako dyrektor Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie. Doświadczony samorządowiec, przez 16 lat był radnym Rady Gminy Ostróda, a w latach 2010–2014 został jej przewodniczącym . Od 1 grudnia 2014 r. powołany uchwałą Rady Powiatu w Ostródzie na stanowisko Starosty Ostródzkiego. W VI kadencji Rady Powiatu w Ostródzie ponownie wybrany na Starostę.

Tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Ostróda” przyznaje się osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinach życia: społecznego, gospodarczego, politycznego, kultury i innych oraz za wkład w promocję Gminy.

Źródło: Gmina Ostróda

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *