UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE REMONTU KRUŻGANKU OLSZTYŃSKIEGO ZAMKU

Pierwszy raz w powojennej historii krużganek olsztyńskiego zamku doczekał się kompleksowego remontu, a 17 grudnia odbyło się uroczyste zakończenie tegoż remontu.

Integralną częścią wydarzenia było wmurowanie kapsuły czasu, w której umieszczono list podpisany przez: Gustawa Marka Brzezina Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Artura Chojeckiego Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Arcybiskupa Metropolitę Warmińskiego Józefa Górzyńskiego, Dariusza Bartona Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, Piotra Żuchowskiego Dyrektora Muzeum Warmii i Mazur oraz właścicieli firmy wykonawczej Ewę i Jerzego Skorłutowskich.
W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński złożył uczestnikom wydarzenia wyjątkowe życzenia, a uroczystość uświetniły pastorałki w wykonaniu zespołu ProForma.

W ramach remontu została odnowiona elewacja i mury wewnętrzne, stolarka okienna. Zabezpieczony został również dach oraz tablica astronomiczna – jedyny oryginalny przyrząd astronomiczny Mikołaja Kopernika.

Celem zadania jest ochrona i zachowanie oryginalnej substancji zabytkowej gotyckiej części zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie, w tym ochrona wyjątkowej w skali Polski tablicy doświadczalnej Mikołaja Kopernika.

W ramach zadania wykonano najpilniejsze prace, wynikające ze stanu zachowania krużganka zamkowego: remont kapitalny dachu krużganka i wejścia do niego, prace konserwatorskie elewacji ze stolarką okienną i drzwiami, prace konserwatorskie wnętrza krużganka i wejścia do niego,  wykonanie izolacji pionowej fundamentu krużganka i wejścia do niego.

Wykonano prace budowlane i konserwatorskie:
1.    W ramach remontu dachu krużganka i wejścia wykonano  naprawę lub wymianę zniszczonych fragmentów więźby dachowej (łącznie ze stropem powiązanym z nim konstrukcje), pokrycie dachu dachówkami mnich mniszka, obróbek blacharskich rynien i rur spustowych.
2.    W trakcie konserwacji elewacji krużganka, wejścia oraz odcinka ponad dachem krużganka, łącznie ze stolarką okienną i drzwiową wykonano:
– usunięcie wtórnych uzupełnień, a następnie uzupełnienie ubytków lica ceglanego i tynków,
– konserwację polichromii zachowanych na tynkowych partiach elewacji,
– wymianę zniszczonych okien ponad dachem krużganka,
– konserwację okien i drzwi krużganka i wejścia do niego.
3.    Wykonano izolację pionowej fundamentu krużganka i wejścia do niego poprzez usunięcie betonowej wylewki, odkopanie, oczyszczenie i osuszenie fundamentu, ułożenie geomembrany i wykonanie opaski z bruku.
4.    W ramach konserwacji wnętrza krużganka i wejścia do niego usunięto z ceglanych, gotyckich ścian krużganka współczesnych wymalowani imitujących wątek ceglany, usunięcie wtórnych uzupełnień oraz uzupełnienie ubytków lica. Konserwację tynków i polichromii klatki schodowej i przedsionka oraz konserwację drzwi wewnętrznych klatki chodowej i posadzki wejścia .

Całkowita wartość zadania wyniosła prawie ponad 1,2 mln zł:

– samorząd województwa warmińsko-mazurskiego – blisko 670 tys. zł,
– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Ochrony Zabytków w wysokości – 300 tys. zł.
– dofinansowanie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – około 200 000 zł
– środki finansowe Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 80  tys. zł

WWiM, Muzeum Warmii i Mazur

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *