GMINA OSTRÓDA: JEDNOGŁOŚNE WOTUM ZAUFANIA DLA WÓJTA BOGUSŁAWA FIJASA

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ostróda odbyła się IX sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023, podczas której rozpatrzony został Raport o stanie Gminy Ostróda za 2018 r., a także Rada Gminy Ostróda udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.

Przedmiotowy Raport (do pobrania w tym linku) obejmował podsumowanie działalności Wójta Gminy Ostróda w poprzednim roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Gminy Ostróda jednogłośnie udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy Ostróda  Bogusławowi Fijasowi.
Z racji, że była to sesja absolutoryjna – punktem kulminacyjnym było zapoznanie się przez radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu oraz opinią dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda. Rada Gminy Ostróda zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. oraz jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda Panu Bogusławowi Fijasowi.
W swoim wystąpieniu Wójt podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju Gminy Ostróda oraz podziękował radnym za kolejny rok wspólnej pracy dla dobra społeczności lokalnej.
Źródło: Gmina Ostróda

Post Author: redaktor

1 thought on “GMINA OSTRÓDA: JEDNOGŁOŚNE WOTUM ZAUFANIA DLA WÓJTA BOGUSŁAWA FIJASA

    olo

    (2 lipca 2019 - 05:33)

    nie to co burmistrz Ostródy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *