PROGRAM POMOCY ZŁOTA RĄCZKA DLA SENIORA WZNOWIONY W OSTRÓDZIE

Rozpoczął się nowy rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie wznawia Program Pomocy „Złota Rączka dla Seniora”, który ma na celu zapewnienie nieodpłatnej pomocy ostródzkim seniorom w drobnych, domowych naprawach, niewymagających natychmiastowej interwencji, np. regulacja drzwi i okien, wymiana uszczelek w przeciekającym kranie, wymiana żarówki, montaż gniazdka, obrazów, luster, podłączenie pralki, odpowietrzenie kaloryferów, montaż lub wymianę zamków, klamek w drzwiach.
Pomoc w ramach Programu przysługuje Seniorom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  • ukończyli 65 rok życia – w przypadku mężczyzn oraz 60 rok życia – w przypadku kobiet;
  • są mieszkańcami miasta Ostróda;
  • stale zamieszkują w lokalu, w którym ma być wykonana usługa,
  • dochód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o objęcie Programem nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę netto (2700,006 zł) – w przypadku osoby mieszkającej samotnie oraz 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę netto (2160,00 zł) – w przypadku osoby mieszkającej z małżonkiem (partnerem).

Aby skorzystać z pomocy przewidzianej w Programie należy zadzwonić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30 pod nr: 89 642 97 65 i wskazać, jakiego rodzaju wsparcie jest potrzebne. Pracownicy MOPS przyjmą i zweryfikują wszystkie zgłoszenia, a następnie umówią wizytę wykonawcy, który dokona naprawy. Usługi zrealizowane w ramach Programu są potwierdzane pisemnie w karcie wykonania usterki.

Program Pomocy „Złota Rączka dla Seniora” działa do listopada 2023 r.
Źródło: MOPS Ostróda

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *