PONAD 2 MLN ZŁ. ODSZKODOWANIA DLA BYŁEGO PREZYDENTA OLSZTYNA ZA DOZNANĄ KRZYWDĘ

Sąd Okręgowy w Olsztynie 21 czerwca 2022 r. zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Czesława M. kwoty 294  717 zł tytułem odszkodowania i 2 000 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z powodu niewątpliwie niesłusznego zatrzymania i tymczasowego aresztowania w sprawie karnej, w której został prawomocnie uniewinniony.

W połowie kwietnia 2020 r. do II Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął wniosek pełnomocnika byłego prezydenta Olsztyna Czesława M. o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku niesłusznego zatrzymania i tymczasowego aresztowania w sprawie karnej, w której zapadły prawomocne orzeczenia uniewinniające Czesława M. od zarzucanych mu czynów (dotyczących m.in. zgwałcenia urzędniczki).

Pełnomocnik wniósł o zasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawcy kwoty 2 500 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, a także kwoty 294 717 zł tytułem odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami.

Sąd Okręgowy w Olsztynie mógł zająć się tą sprawą dopiero po rozpoznaniu kasacji złożonej przez strony postępowania do Sądu Najwyższego. Akta sprawy karnej wróciły do sądu w Olsztynie na początku lutego 2022 r.

Sąd Okręgowy w Olsztynie rozpoczął w dniu 15 marca 2022 r. rozpoznawanie wniosku Czesława M. o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Z uwagi na ważny interes prywatny wnioskodawcy Sąd wyłączył na wniosek stron jawność całości rozprawy.

Wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 21 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Czesława M. kwoty 294 717 zł tytułem odszkodowania  oraz 2 000 000 zł tytułem zadośćuczynienia za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w okresie od 28 lutego 2008 r. do 1 marca 2008 r. oraz od 14 marca 2008 r. do 26 września 2008 r. W pozostałym zakresie wniosek został oddalony.

Sąd uzasadniając powyższe rozstrzygnięcie wskazał, że kwota zasądzonego wnioskodawcy odszkodowania stanowi wartość utraconego wynagrodzenia, jakie otrzymywałby on do końca swojej kadencji na stanowisku Prezydenta Miasta Olsztyna, gdyby nie został tymczasowo aresztowany. Z kolei zasądzona wysoka kwota zadośćuczynienia, w ocenie Sądu, jest kwotą adekwatną do poniesionej krzywdy wnioskodawcy. Sąd zwrócił uwagę, że zatrzymanie Czesława M. i jego ponad sześciomiesięczny pobyt w areszcie w związku z zarzutami o charakterze obyczajowym, od których ostatecznie został prawomocnie uniewinniony, spowodował w jego życiu negatywne skutki na wielu różnych płaszczyznach. Zdaniem Sądu, bezsprzecznym faktem jest, że w wyniku tego zatrzymania i aresztowania doszło do znacznego pogorszenia zdrowia wnioskodawcy, jak również zrujnowania całego jego życia osobistego i rodzinnego.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *