PODNIESIENIE JAKOŚCI INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W SZKOŁACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH POWIATU

Powiat Ostródzki rozpoczął realizację projektu pn. „Podniesienie jakości infrastruktury sportowej w szkołach ogólnokształcących powiatu ostródzkiego”.

Przedsięwzięcie jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach Działania 9.3: Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej.
Projekt obejmuje swoim zakresem 3 szkoły ogólnokształcące z terenu powiatu ostródzkiego:

• Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie;
• Zespół Szkół Licealnych im. Leona Kruczkowskiego w Morągu;
• Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Morągu.

W zakres prac dotyczących remontu i modernizacji obiektów sportowych wchodzi:
• Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi;
• Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu;
• Sala gimnastyczna oraz boisko szkolne Zespołu Szkół Licealnych im. Leona Kruczkowskiego
w Morągu.

Ponadto w ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie sportowe. Okres realizacji projektu 01.03.2018 r. – 30.12.2019 r.
Wartość całkowita inwestycji wynosi 1 094 783,81 zł, w tym dofinansowanie 352 712,26 zł.

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *