PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE Z WARMII I MAZUR, W TYM OSTRÓDY, PROTESTOWAŁY DZIŚ W WARSZAWIE PRZED SEJMEM

Dziś 15 czerwca w Warszawie przed Sejmem odbyła się manifestacja zorganizowana przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Uczestniczyli w niej pielęgniarki, pielęgniarze i położni oraz zrzeszeni w Forum Związków Zawodowych fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, technicy elektroradiologii, fizjoterapii i analityki medycznej, ratownicy medyczni oraz współpracujący z FZZ lekarze i farmaceuci oraz przedstawiciele zawodów niemedycznych z całej Polski.

Również Województwo Warmińsko-Mazurskie miało swoją liczną reprezentację na tej manifestacji.
Dziś odbyło się ostateczne głosowanie posłów nad nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, którą wraz z trzema poprawkami w czwartek 10 czerwca br. przyjął jednogłośnie Senat. W głosowaniu wówczas wzięło udział 98 senatorów – wszyscy głosowali za ustawą z poprawkami.
Mimo protestów pielęgniarek i położnych Sejm odrzucił poprawki Senatu. Minimalne wynagrodzenie zostało więc ustalone w wersji uchwalonej przez Sejm.
– Bezpieczeństwo pacjentów po tym głosowaniu będzie zagrożone. Krok, który teraz podejmiemy, będzie krokiem oceniającym zabezpieczenie państwa i polskich obywateli – tak skomentowała głosowanie Krystyna Ptok z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych – Nie będzie pielęgniarek w Polskich szpitalach, szpitale będą zamykane, a polscy pacjenci nie będą mieli realizowanych świadczeń, o których mówi minister zdrowia i premier rządu. Odpowiedzialność za to biorą rządzący. To nie będzie nowy ład a katastrofa.

 

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *