PIĘKNE JUBILEUSZE PAŃSTWA GALON Z WAŁDOWA I SZULC Z GIERŁOŻY

Piękne jubileusze obchodzili Państwo Elżbieta i Bogdan Galon z Wałdowa oraz Krystyna i Bonifacy Szulc z Gierłoży.

Państwo Elżbieta i Bogdan Galon zostali odznaczeni w imieniu Prezydenta RP medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale wręczył Wójt Gminy O stróda Bogusław Fijas. Były życzenia, gratulacje, upominki.

Państwo Krystyna i Bonifacy Szulc z Gierłoży zostali odznaczeni w imieniu Prezydenta RP medalami z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Szanownym Jubilatom słowa uznania, podziękowania za piękny przykład dla młodszych pokoleń oraz aktu uhonorowania dokonał Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: Gmina Ostróda

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *