OSTRÓDZIANIE: W. STĘPKOWSKA, K. SZUBIERAJSKA, O. MĘDREK NA MŁODZIEŻOWYM SEJMIKU KLIMATYCZNYM

W piątek 8 października 2021 roku odbył się Młodzieżowy Sejmik Klimatyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego, którego organizatorami byli: Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Instytut Nauk Politycznych UWM.

W wydarzeniu on-line udział wzięli uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawiciele samorządu województwa, wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Ostródę reprezentowali członkowie Szkolnego Klubu Młodego Obywatela Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi w Ostródzie: Wiktoria Stępkowska, Kinga Szubierajska i Oliwier Mędrek.

Wydarzenie otworzyła p. Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca Sejmiku województwa, a prowadziła je dr hab. Teresa Astramowicz- Leyk, prof. UWM oraz radna sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. Na pytanie, co można zrobić dla ochrony klimatu, odpowiadali m.in.: dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM i p. Bogdan Meiny, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

W drugiej części głos zabrała młodzież ze szkół ponadpodstawowych przedstawiając wiele działań i pomysłów na to, jak można chronić środowisko w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim.  

Warto dodać, że pracom młodzieży przysłuchiwały się: prof. dr hab. Jarina Turczyn – dyrektorka Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Narodowego Politechnika Lwowska oraz prof. dr hab. Oksana Juriniec z tegoż uniwersytetu, które przebywają na stażu naukowym w INP UWM.

Obrady zakończyły się sformułowaniem postulatów młodzieży w formie apelu.

Apel młodzieży, sformułowany w czasie Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego:


„My, młodzież szkół ponadpodstawowych uczestnicy Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego w Olsztynie 8 października 2021 r. świadomi występujących zagrożeń dla klimatu apelujemy o:
– prowadzenie edukacji ekologicznej od przedszkola;
– odejście od gospodarki opartej na węglu;
– dywersyfikację źródeł energii;
– restrukturyzację przemysłu;
– odejście od używania plastiku;
– zamianę tam gdzie to możliwe transportu na rowery;
– wprowadzenie dnia bez samochodu na terenie każdej gminy, powiatu i naszego województwa;
– wprowadzenie stacji ładowania dla samochodów elektrycznych;
– dofinansowanie wymiany pieców „kopciuchów” na inne źródła ekologicznej energii;
– wprowadzenie kompostowników miejskich;
– zorganizowanie wojewódzkiego konkursu „klimatycznego”, by propagować edukację o zagrożeniach klimatycznych i sposobach ratowania Ziemi;
– zwiększenie edukacji ekologicznej w szkołach;
– utworzenie parku narodowego w województwie warmińsko-mazurskim;
– przygotowanie cyklu akcji informacyjnych przez władze gmin, powiatów i województwa o tym co każdy mieszkaniec może zrobić dla ochrony planety;
– zwiększenie liczby pojemników na odpady na terenach wiejskich i miejskich;
– oczyszczanie jezior;
– popularyzację wśród mieszkańców województwa akcji sadzenia drzew i lasów, w tym zachęcanie młodzieży szkolnej do udziału w tych akcjach;
– przyjęcie przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwały antysmogowej;
– kontynowanie pracy Młodzieżowego Sejmiku Klimatycznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

Foto: D. Michowska i www.warmia.mazury.pl

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *