OSTRÓDA ZAMÓWIENIE NA POPRAWĘ WARUNKÓW REKREACYJNYCH OSIEDLA PLEBISCYTOWEGO W OKOLICY JEZIORA PERSKIEGO

Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ostróda zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia: Poprawa warunków rekreacyjnych Osiedla Plebiscytowego w Ostródzie w okolicy Jeziora Perskiego.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje poprawę warunków rekreacyjnych Osiedla Plebiscytowego w Ostródzie w okolicy Jeziora Perskiego, w ramach wykonania zamówienia Wykonawca musi:

a) rozbudować istniejące oświetlenie o 3 nowe słupy zgodnie z załączoną dokumentacją;
b) zamontować jedną kamerę IP stacjonarną;
c) wykonać wiatę drewnianą o pow. około 24 m2;
d) zbudować przebieralnię zewnętrzną drewnianą 2,20*1,95* 1,45m;
e) uzupełnić piasek na istniejącej plaży (grubość warstwy piaskowej do usypania wynosi średnio 30 cm. Powierzchnia około 70 m2), z uporządkowaniem terenu ( ok. 500m2).

Termin wykonania zamówienia – 60 dni od dnia podpisania umowy.

Ofertę należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres:
oferty@um.ostroda.pl. Oferta musi być złożona w terminie określonym w ust. 2.
Uwaga!: informujemy, że w związku z problemami technicznymi, nieleżącymi po stronie Urzędu
Miejskiego w Ostródzie, na nasze skrzynki nie mogą być dostarczane wiadomości z adresów
mailowych znajdujących się na wp.pl.
Termin składania ofert upływa dnia 23.08.2022 r. o godz. 08:00.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *