OSTRA AKCJA W MORĄGU CZYLI POWIATOWE ĆWICZENIA „SIWERT – 2022”

Na terenie Powiatu Ostródzkiego, w dniach 25-26 sierpnia br. odbyły się Ćwiczenia Powiatowe pk. „SIWERT -2022”. Tematem ćwiczenia było „Zgrywanie sił i środków oraz procedur kierowania obronnością na poziomie powiatu w ramach podnoszenia gotowości obronnej państwa. Planowanie i organizowanie współdziałania z elementami Sił Zbrojnych w warunkach realizacji zadań na rzecz obrony ludności w różnych stanach gotowości obronnej państwa.”

Epizod główny powiatowy odbył się w Morągu przy współpracy z 42 Batalionem Lekkiej Piechoty w Morągu. Plan Ćwiczeń zakładał także rozwój różnego rodzaju zdarzeń w pozostałych gminach Powiatu Ostródzkiego.
Główną istotą ćwiczenia jest zgrywanie sił i środków oraz procedur kierowania obronnością na poziomie powiatu w ramach podnoszenia gotowości obronnej państwa, a także wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej oraz jej współdziałanie ze służbami i strażami oraz wojskami obrany terytorialnej w zakresie przeciwdziałania sytuacjom zagrażającym życiu społeczeństwa oraz zapobiegania skutkom działań uchodźców o podłożu sabotażowo-terrorystycznym.
Źródło: Powiat Ostródzki

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *