DUŻA INWESTYCJA W DĄBRÓWNIE – POWSTANIE NOWOCZESNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Dąbrówno Piotr Zwaliński podpisał umowę na przebudowę oczyszczalni ścieków w Dąbrównie. Wykonawcą przebudowy, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został Zakład Techniki Sanitarnej TECHSAN Grzegorz Gudecki z siedzibą w Gutkowie.

W wyniku tej ogromnej dla samorządu Gminy Dąbrówno inwestycji i prac modernizacyjnych powstanie nowoczesna oczyszczalnia ścieków.

Wartość inwestycji to 9 221 310 zł, a termin realizacji zaplanowano do sierpnia 2024 roku.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy inwestycyjnej na kwotę 4 750 000,00 zł, co stanowi 51,5% wartości inwestycji.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *