OGŁOSZONO PRZETARG NA BUDOWĘ KŁADKI DLA PIESZYCH W DURĄGU (GMINA OSTRÓDA)

Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg na budowę kładki dla pieszych w Durągu (Gmina Ostróda). Zadanie zlokalizowane jest na terenie gminy Ostróda w ciągu drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda – Tułodziad.

Zakres robót obejmuje m. in.: nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm; budowle betonowe i żelbetowe; zbrojenie konstrukcji betonowych; przygotowanie elementów stalowych do cynkowania i malowania; malowanie powłokami antykorozyjnymi elementów stalowych; pokrycie pomostu jezdnego powłokami zabezpieczającymi.

Przewidywana data oddania do użytku to 30 czerwiec 2020 rok, w tym: Wykonanie roboty budowlanej do 18.05.2020 r. Dostarczenie Podmiotowi reprezentującego Zamawiającego dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map geodezyjnych zatwierdzonych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie) do 01.06.2020 r.

Jest to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Durąga. Codziennie tę drogę pokonują kilkukrotnie dzieci chociażby w drodze do szkoły. Rodzice i opiekunowie martwiący się o bezpieczeństwo swoich pociech zwrócili się do starosty z prośbą o sfinansowanie ze środków powiatowych budowy kładki na moście i kawałek dalej chodnika.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z pierwszego spotkania mieszkańców Durąga ze starostą Andrzejem Wiczkowskim, które odbyło się właśnie w tej sprawie. Spotkanie miało miejsce 9 października 2017. Starosta wówczas pozytywnie rozpatrzył prośbę mieszkańców. Od tamtej pory trwało załatwianie spraw formalnych związanych z budową kładki.

 

 

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *