OFICJALNIE OTWARTO DROGI PO REMONCIE: ZAJĄCZKI – PIETRZWAŁD I WIRWAJDY – NASTAJKI

We wtorek 10 lipca dokonano uroczystego otwarcia zrealizowanych zadań drogowych tj. drogi powiatowej Zajączki – Pietrzwałd oraz drogi powiatowej Wirwajdy – Nastajki.

Uroczyste oddanie do użytku odbyło się w obecności przedstawicieli władz Powiatu Ostródzkiego, Gminy Ostróda, radnych, przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie oraz wykonawcy robót budowlanych.

W ramach pierwszego zadania wyremontowano odcinek drogi powiatowej Wirwajdy – Nastajki na długości 2,29 km. Zakres robót obejmował wykonanie: warstwy wyrównawczej o grubości 3 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 4 cm, zjazdów, elementów odwodnienia oraz poboczy z mieszanki kruszywa. Wartość wykonanych robót wyniosła 805 875 zł, z czego Powiat Ostródzki ze środków własnych przeznaczył 604 406 zł, a udział partnera Gminy Ostróda to 201 469 zł.
W ramach drugiego zadania na odcinku drogi powiatowej Zajączki – Pietrzwałd ułożono warstwę wyrównawczą grubości 3 cm oraz warstwę ścieralną grubości 2 cm w technologii cienkiego dywanika na gorąco. Długość zadania wyniosła 1,815 km. W ramach zadania wykonano również elementy odwodnienia, zjazdy, peron dla wysiadających oraz pobocza z mieszanki kruszywa. Powiat Ostródzki przeznaczył na realizację zadania kwotę pond 537 098 zł.
Wykonawcą obydwu robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy.
Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *