ZMODERNIZOWANA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W GMINIE MIŁOMŁYN W PEŁNI ODDANA DO UŻYTKU!

Przecięciem biało-czerwonej wstęgi zakończono modernizację oczyszczalni ścieków w Gminie Miłomłyn. Całkowity koszt zadania wyniósł niemal 10 milionów złotych, co czyni go jedną z największych inwestycji w gminie w ostatnich latach.

Dzięki przebudowie obiekt został wyposażony m.in. w dwa nowe ciągi technologiczne, 2 zbiorniki reaktorów biologicznych, budynek technologiczny, zbiornik magazynowanego osadu nadmiernego, pompownię ścieków surowych, studnię pomiarową ścieków oczyszczonych, stację zlewczą z tacą najazdową, zbiornik retencyjny wód opadowych oraz wiele innych drobnych elementów, które wymagały przebudowy- przede wszystkim ogrodzenie, oświetlenie całego obiektu, usprawnienie wewnętrznej komunikacji oraz dostosowanie budynku na potrzeby administracyjne.
Dzięki temu miłomłyńska oczyszczalnia spełnia wszelkie normy i jest w pełni przyjazna środowisku naturalnemu. Wpisuje się ona nie tylko w strategię gminy jak i przyszłego uzdrowiska
Źródło: Gmina Miłomłyn, foto: P. Sotnik

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *