NOWY SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY PRZEKAZANY STRAŻAKOM Z OSP OSTRÓDA!

Dziś, w czwartek 15 kwietnia w godzinach wieczornych odbyło się przekazanie wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostródzie. W przekazaniu brała udział Zastępca Burmistrza Ostródy Agnieszka Majewska-Pawełko oraz strażacy z OSP w Ostródzie.

Przekazanie nastąpiło w ramach wzmocnienia i wyposażenia służb ratowniczych w Ostródzie, Iławie i Miłakowie. Celem projektu jest wzrost zabezpieczenia obszaru Gminy Miejskiej Ostróda, Gminy Miejskiej Iława oraz Gminy Miłakowo na wypadek pożarów i powodzi.
Projekt zakłada zakup:
• nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ostróda,
• napełniaczy worków przeciwpowodziowych (dla OSP Ostróda, Iława i Miłakowo),
• wyposażenia dla OSP Iława (zestaw ratowniczo-szkoleniowy w składzie: defibrylator i fantom) oraz OSP Miłakowo (wentylator oddymiający wraz z rękawem i ubranie specjalne bojowe).
Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Ostróda, partnerami są: Gmina Miejska Iława i Gmina Miłakowo. Koszt całkowity projektu: 875 310,00 zł. Wysokość dofinansowania: 576 798,82 zł Wkład własny: 298 511,18 zł.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.
Źródło: Miasto Ostróda

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *