ZNAMY NOWE WŁADZE POWIATU OSTRÓDZKIEGO. ALE CZY NA PEWNO?

Po rozpoczęciu pierwszej sesji Rady Powiatu w Ostródzie VI kadencji, która odbyła się w Starostwie Powiatowym, 19 listopada 2018 r., 23 nowo wybranych radnych złożyło ślubowanie. W jej trakcie 6 nowych radnych zdecydowało się opuścić obrady

Przewodniczący Senior nie poddał pod głosowanie wniosku Radnego Andrzeja Wiczkowskiego o rozszerzenie porządku obrad, choć takie prawo przedstawił komisarz wyborczy w postanowieniu o zwołaniu sesji. Następnie prowadzący obrady zarządził przerwę w sesji do dnia 28 listopada 2018 r. W związku z tym obrady zdecydowało się opuścić sześciu radnych, którzy uważali, że wątpliwa jest dalsza legalność obrad.

Na sali sesyjnej pozostało siedemnastu radnych, którzy mimo to pod przewodnictwem kolejnej Przewodniczącej Seniorki – kontynuowali obrady.

Po przyjęciu rozszerzonego porządku obrad, radni dokonali wyboru:
 1. Przewodniczącej Rady Powiatu, którą została Beata Mazur;
 2. Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, którymi zostali: Ewa Szczurowska i Waldemar Gazda;
 3. Starosty Ostródzkiego, który został ponownie Andrzej Wiczkowski;
 4. Wicestarosty, którym został Jan Kacprzyk;
 5. oraz pozostałych Członków Zarządu Powiatu, którymi zostali: Grażyna Ostas, Piotr Strzylak i Marek Husar.

Rada uchwaliła także wysokość wynagrodzenia Starosty Ostródzkiego, po czym – w wyniku wyczerpania porządku obrad – sesję zakończono.

Teraz będziemy czekać na decyzję wojewody, który stwierdzi, czy dalsze obrady były legalne, czy też jednak wybory Zarządu Powiatu i Starosty trzeba będzie powtórzyć.

Źródło: Powiat Ostródzki, red

Post Author: redaktor

1 thought on “ZNAMY NOWE WŁADZE POWIATU OSTRÓDZKIEGO. ALE CZY NA PEWNO?

  Ciekawy

  (20 listopada 2018 - 17:39)

  Mogli byście podać wysokość wynagrodzenia starosty ???

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *