NOWA SALA REHABILITACYJNA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ OTWARTA

30 maja 2023 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie działalności w nowo wybudowanej sali rehabilitacyjnej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie.

Przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski, Monika Włodarczyk-Dudka – dyrektor Zespołu Placówek Pedagogicznych, Katarzyna Koplińska – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Andrzej Pęziński – pełnomocnik Marszałka ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Henryk Rybacki – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petofii.

Inwestycja została zrealizowana z funduszy organu prowadzącego oraz dzięki otrzymaniu dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, który przyznał Powiatowi Ostródzkiemu kwotę 460 000,00 zł w ramach dotacji przeznaczonej na „Rozbudowę bazy rehabilitacyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej”. Całkowity koszt realizacji tej inwestycji wyniósł 987 000,00.
Prace budowlane zostały rozpoczęte w lipcu 2022 roku, a zakończenie prac oraz ostateczne oddanie do użytkowania budynku nastąpiło w grudniu 2022 r. Celem projektu było wyrównywanie szans w dostępie do rehabilitacji i rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z terenu powiatu ostródzkiego. Dzięki rozbudowie bazy rehabilitacyjnej o dodatkową salę poradnia ma możliwość zorganizowania pełnego procesu rehabilitacji dla dużo większej liczby osób niż dotychczas. Inwestycja zyskała także uznanie Zarządu Fundacji PKO BP. Otrzymana darowizna w wysokości 50 000,00 złotych została przeznaczona na zakup wyposażenia i realizację zajęć terapeutycznych dla dzieci.
Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie nieustannie rozwija się dążąc do spełnienia oczekiwań i potrzeb lokalnego środowiska dzieci, młodzieży i ich rodziców. Ma na względzie rosnące zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, integracji sensorycznej. Współpracując z różnymi podmiotami i instytucjami pozyskuje wsparcie finansowe i rzeczowe na rzecz realizacji inicjatyw, różnego rodzaju specjalistycznej pomocy.
Źródło: Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *