NARADA ROCZNA W KP PSP OSTRÓDA

Ostródzcy strażacy podsumowali działalność w 2019 roku podczas narady, która odbyła się 4 lutego w sali konferencyjnej ostródzkiej komendy powiatowej.

Na naradę przybyli między innymi:

  • Zbigniew Babalski – Poseł na Sejm RP,

  • st. bryg. Michał Kamieniecki – Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

  • Mateusz Szkaradziński – Doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

  • Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki,

  • Beata Mazur – Przewodnicząca Rady Powiatu,

  • dh Ryszard Harasim – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

oraz burmistrzowie i wójtowie powiatu ostródzkiego, szefowie służb i instytucji współpracujących z PSP, przedstawiciele związków zawodowych oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy. Zgromadzonych przywitał komendant powiatowy PSP w Ostródzie – bryg. Tomasz Ostrowski, który następnie wraz ze swoim zastępcą kpt. Rafałem Napiórkowskim przedstawił charakterystykę powiatu ostródzkiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz poszczególne obszary działalności komendy w 2019 roku.

  • Działalność operacyjna – nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu czuwa 90 strażaków zawodowych. Ponadto w 49 jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, w gotowości jest 814 strażaków uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W ubiegłym roku strażacy brali udział w 1579 różnego rodzaju zdarzeniach.

  • Porównując statystykę do roku 2018, liczba interwencji zwiększyła się o 318. Odnotowano 583 pożary, co stanowi wzrost o 53. Na terenie działania doszło do trzech dużych pożarów: pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Zabłocie (11 lutego), pożar obiektu hotelowego zlokalizowanego w zabytkowym dworku w miejscowości Bieniasze (24 kwietnia) oraz pożar budynków gospodarczych w miejscowości Liwa (7 lipca). Niestety w sezonie grzewczym strażacy musieli wyjeżdżać aż 88 razy do pożarów sadzy w przewodach kominowych. W minionym roku w pożarach śmierć poniosła jedna osoba (pożar budynku mieszkalnego wielorodzinnego). Drugą grupę zdarzeń stanowiły tak zwane miejscowe zagrożenia – między innymi zdarzenia drogowe czy skutki gwałtownych zmian pogody. W związku z nimi ostródzcy strażacy interweniowali 848 razy, czyli aż o 210 więcej niż w 2018 roku. Duży wpływ miały na to anomalie pogodowe. Tylko podczas dwóch dni – raz w kwietniu i raz w czerwcu po przejściu silnych wiatrów i trąby powietrznej strażacy interweniowali 77 razy. Podczas wszystkich interwencji poszkodowane były 164 osoby, a 21 osób poniosło śmierć. Odnotowano także 148 alarmów fałszywych, przy czym liczbę tą generowały głównie alarmy z instalacji wykrywania pożaru oraz tzw. alarmy w dobrej wierze.

  • Współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi – w minionym roku jednostki OSP w powiecie ostródzkim uzyskały pokaźne środki finansowe na zakup sprzętu ratowniczego. Finanse na te cele pochodziły z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej PSP oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po raz drugi z rzędu, aż trzy jednostki wzbogaciły się o nowe samochody ratowniczo-gaśnicze. Pojazdy te trafiły do OSP Turznica, Słonecznik i Frygnowo. Oprócz całokształtu obsługi finansowej dotacji, funkcjonariusze ostródzkiej komendy powiatowej PSP prowadzili również kursy i szkolenia dedykowane druhom OSP, w których wzięło udział 114 osób.

  • Wydarzenia – jednym z ważniejszych dla całej społeczności wydarzeń było nadanie Sztandaru ostródzkiej Komendzie Powiatowej PSP oraz towarzyszące temu obchody 70-lecia zawodowego pożarnictwa na ziemi ostródzkiej połączone z Wojewódzkim Dniem Strażaka, które odbyły się 11 maja na placu przed starostwem powiatowym. Z tej okazji bezprecedensowym wydarzeniem była publikacja monografii, na temat ostródzkiego zawodowego pożarnictwa, autorstwa bryg. Tomasza Ostrowskiego. Do tej pory takiego opracowania zawierającego historię ochrony przeciwpożarowej w naszym powiecie nie było. Kolejnym wydarzeniem było otwarcie wykonanej w całości przez ostródzkich strażaków sali edukacyjnej „Ognik”. Od momentu otwarcia (5 września) do końca 2019 roku z zajęć o tematyce bezpieczeństwa skorzystało aż 48 grup szkolnych – łącznie 1002 dzieci!!!

Po przedstawionej analizie działalności komendy głos zabrali zaproszeni goście – między innymi Pan Zbigniew Babalski Poseł na Sejm RP, który z uznaniem wyraził się o działalności ostródzkiej Komendy Powiatowej PSP i zapewnił o wsparciu w zakresie rozpoczęcia inwestycji budowy nowego obiektu. Przedstawiciel Pana Wojewody Artura Chojeckiego, pogratulował osiągnięć oraz wręczył z tej okazji list gratulacyjny. Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Michał Kamieniecki z uznaniem podsumował zakres zadań zrealizowanych przez ostródzką komendę w odniesieniu do całego województwa. Podziękował także wszystkim strażakom za służbę i wykonaną pracę w ubiegłym roku. Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski podkreślił, że ostródzcy strażacy prezentują wysoki poziom i standard realizacji zadań. Wskazał również modelowy poziom współpracy na linii: samorząd – komenda powiatowa PSP – ochotnicze straże pożarne. Serdecznie podziękował za to wszystkim strażakom powiatu ostródzkiego.

Po odprawie, strażacy i zaproszeni goście, kontynuowali rozmowy przy kawie i ciastku.

opracowanie i zdjęcia: kpt. Grzegorz Różański

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *