MOPS W OSTRÓDZIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROGRAMIE „SZKOŁA DLA RODZICÓW”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie – Sekcja Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ogłasza wstępny nabór uczestników do programu „SZKOŁA DLA RODZICÓW” – warsztaty udoskonalające metody wychowawcze i relacje z dzieckiem.

Rozpoczęcie programu planowane jest po zgłoszeniu się osób chętnych (grupa do 15 osób). Zajęcia odbywałyby się w godzinach dopołudniowych.
Chęć udziału w zajęciach można zgłaszać osobiście w Sekcji, telefonicznie pod numerem 89 642 97 75 oraz poprzez pocztę elektroniczną: profilaktyka@mops.ostroda.pl
Zajęcia są bezpłatne dla wszystkich chętnych
Serdecznie zapraszamy
Działania prowadzone w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *