MONIKA WŁODARCZYK-DUDKA DYREKTOREM ZESPOŁU PLACÓWEK PEDAGOGICZNYCH W OSTRÓDZIE

Monika Włodarczyk-Dudka została oficjalnie wybrana na Dyrektora Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie. Ostatni była pełniącą obowiązki dyrektora.

Uchwałą Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie, po wyłonieniu kandydata w drodze konkursu, Zarząd Powiatu
powierzył Monice Włodarczyk-Dudka stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r.

W skład Zespołu wchodzi m.in.: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Biblioteka Pedagogiczna.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *