MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MORĄGU DOSTANIE 110 TYS. ZŁ W RAMACH NARODOWEGO CENTRUM KULTURY BLISKO

46 bibliotek publicznych z 14 województw otrzyma łącznie blisko 5,5 mln zł na działania podejmowane w ramach konkursu Narodowego Centrum Kultury BLISKO (2022-2023), stanowiącego element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Wśród nich znajduje się z Województwa Warmińsko-Mazurskiego Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu, która na realizację swojego programu „Zrób to…z Biblioteką” otrzyma 110 000,00 zł . Fundusze przyznane są na 2 lata. Na każdy rok realizacji programu Biblioteka w Morągu ma otrzymać po 55 000,00 zł.

Decyzję o przyznaniu dofinansowań zadaniom najwyżej ocenionym w konkursie, przeprowadzonym i rozstrzygniętym przez NCK, podjął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński. Dotacje w wysokości od 100 tys. zł do 140 tys. zł wesprą działania 46 beneficjentów, realizowane w cyklu dwuletnim, w terminie od 28 marca 2022 r. do 15 listopada 2023 r.

84 spośród 139 zgłoszeń zaopiniowano negatywnie, natomiast 9 odrzucono z powodu braków formalnych.

Konkurs BLISKO – Biblioteka | Lokalność |Inicjatywy |Społeczność | Kooperacja | Oddolność – adresowany jest do bibliotek publicznych będących samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury oraz samorządowych instytucji kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub miasto na prawach powiatu do 100 tys. mieszkańców.

Zadania dofinansowane z budżetu NPRCz 2.0, Kierunek interwencji 4.1, BLISKO obejmują m.in. podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, organizację warsztatów i szkoleń, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, organizację konferencji i projektów edukacyjno-animacyjnych.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *