MIASTO OSTRÓDA OTRZYMA PONAD 2,3 MLN ZŁ. NA „OSTRÓDA REGGAE FESTIVAL”

W poniedziałek 29 lipca spotkali się pierwsi beneficjenci, którzy skorzystają ze środków z tzw. rezerwy wykonania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Są to dodatkowe pieniądze za bardzo dobre wyniki we wdrażaniu RPO WiM na lata 2014-2020. Wśród beneficjentów znalazło się Miasto Ostróda, które dostanie ponad 2,3 miliona złotych na Ostróda Reggae Festival.

Beneficjenci podpisali umowy z marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem w dwóch osiach priorytetowych: Kultura i dziedzictwo (środki rezerwy w tej osi: 7,8 mln euro) oraz Obszary wymagające rewitalizacji (środki rezerwy w tej osi: 3,9 mln euro). Razem to prawie 12 mln euro dodatkowych pieniędzy dla regionu.

Gmina Miejska Ostróda otrzyma 2 miliony 340 tysięcy 120 złotych i 90 groszy na zadanie: „Ostróda Reggae Festival jako element dziedzictwa kulturowego regionu”. Całkowita wartość projektu to 3 miliony 889 tysięcy 991 zł. i 18 gr.

Umowę w imieniu Miasta Ostróda podpisał burmistrz Zbigniew Michalak.

Jak z kolei informuje na swoim fanpagu Miasto Ostróda:

W RAMACH PROJEKTU planuje się następujące działania:

• modernizację sieci wodociągowej na terenie festiwalu;

• przygotowanie terenu pod organizację festiwalu poprzez niwelację terenu i zagospodarowanie zielni znajdującej się w jego obrębie;

• zakup wyposażenia amfiteatru w postaci nowych elementów oświetlenia oraz wymiany podłogi sceny głównej;

• instalację systemu monitoringu w obrębie amfiteatru;

• organizację festiwalu polegającą na pokryciu honorariów wraz z biletami lotniczymi artystów zagranicznych występujących na festiwalu.

Partnerem wspierającym działania merytoryczne związane z organizacją festiwalu będzie Centrum Kultury w Ostródzie.

WWiM, Miasto Ostróda

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *