MASZ 300 ZŁ? STAROSTWO POWIATOWE W OSTRÓDZIE SPRZEDAJE FIATA PUNTO

Starosta Ostródzki zawiadamia, że w dniu 18 stycznia 2022 roku o godz. 8:20  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój nr 220, odbędzie się licytacja ruchomości.

Przedmiotem sprzedaży jest:
pojazd marki Fiat Punto, Nr VIN ZFA17600004230292 nr rej. NOS 38F1 rok produkcji 1995.
Pojazd został wyceniony przez rzeczoznawcę samochodowego na kwotę 400,00 zł (słownie: czterysta zł),

W przypadku niedojścia do skutku licytacji w pierwszym terminie, zostanie przeprowadzona PONOWNA LICYTACJA (drugi termin licytacyjny) w dniu 18 stycznia 2021 r. o godz. 8:50 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój  nr 220.

Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej pojazdu. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wyniesie połowę wartości szacunkowej pojazdu.
Cenę nabycia należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie tuż po zakończeniu licytacji. Jeżeli cena ta nie zostanie uiszczona nabywca traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji.

Pojazd można oglądać na parkingu po uzgodnieniu z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Ostródzie.
Dokumentacja fotograficzna do wglądu w Wydziale Komunikacji i Transportu w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój nr 408.

Nabywca nie może domagać się unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny jej nabycia z powodu wad pojazdu, mylnego oszacowania lub innych przyczyn.
Licytację uważa się za niedoszłą do skutku, jeżeli nie weźmie w niej udziału przynajmniej dwóch uczestników, jak również gdy żaden z uczestników nie zaoferuje nawet ceny wywołania.

Osoby uprawnione do udzielania informacji nt. licytacji:
Kamil Skolmowski – Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu,
tel. 89 642 98 67.
Starosta Ostródzki zastrzega sobie możliwość unieważnienia licytacji bez podania przyczyny.
Informacja o licytacji znajduje się na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie i stronie internetowej: bip.powiat.ostroda.pl

Zdjecie jest olistracja do tekstu

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *