KPT. GRZEGORZ RÓŻAŃSKI I KPT. BOGDAN GRZYMOWICZ Z PSP OSTRÓDA Z WYRÓŻNIENIAMI

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszek Suski przyznał zastępcom dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych nagrody. Wyróżnienia otrzymali kpt. Grzegorz Różański – Zastępca Dowódcy JRG Ostróda oraz Zastępca Dowódcy morąskiej JRG – kpt. Bogdan Grzymowicz.

W województwie Warmińsko-Mazurskim są dwadzieścia cztery jednostki ratowniczo-gaśnicze. Komendant Główny nagrodził, za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych siedemnastu zastępców dowódców JRG. Decyzje w imieniu gen. bryg. Leszka Suskiego o przyznaniu nagród, wręczył 9 października Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. Bogdan Wierzchowski w asyście swojego zastępcy – bryg. Roberta Flicińskiego.

opracowanie: kpt. Grzegorz Różański, zdjęcia: st. kpt. Rafał Melnyk

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *