JEST ZAMÓWIENIE NA REMONT DROGI RESZKI – LIPOWO I LIPOWO – ZAJĄCZKI W GM. OSTRÓDA

Ogłoszono przetarg na remont drogi powiatowej Nr 1233 N na odcinku Reszki – Lipowo i na odcinku Lipowo – Zajączki w Gminie Ostróda.

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej Nr 1233 N na odcinku Reszki – Lipowo i na odcinku Lipowo –
Zajączki –  remont na długości 8,325 km.

Droga jest w złym stanie technicznym o zmiennej szerokość 4,9-5,3 metra, o nawierzchni bitumicznej z licznymi nierównościami, ubytkami i spękaniami.

Zakres prac zamówienia:

Odcinek nr 1 Reszki – Lipowo

1) wzmocnienie istniejącej nawierzchni nowymi warstwami bitumicznymi,
2) remont istniejących chodników i zjazdów,
3) rozbiórka mostu i budowa przepustu k/m. Lipowo
4) regulacja rowów i poprawa odwodnienia,
5) wykonanie poboczy i poszerzeń z kostki kamiennej na łukach,
6) wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu (nowe oznakowanie pionowe i poziome, progi zwalniające, barierki ochronne),
7) wykonanie nowego przejścia dla pieszych z dedykowanym doświetleniem, oznakowaniem poziomym na czerwonym tle i

Odcinek nr 2 Lipowo – Zajączki

1) wzmocnienie istniejącej nawierzchni nowymi warstwami bitumicznymi,
2) remont istniejących chodników i zjazdów,
3) regulacja rowów i poprawa odwodnienia,
4) wykonanie poboczy i poszerzeń z kostki kamiennej na łukach,
5) wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu (nowe oznakowanie pionowe i poziome, progi zwalniające, barierki ochronne),
6) przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych z dedykowanym doświetleniem, oznakowaniem poziomym na czerwonym tle i systemem informacji fakturowej.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na dzień 30.11.2022 r. wykonał 80% zakresu rzeczowego zamówienia.
Wykonawca rozpocznie realizację umowy niezwłocznie po jej zawarciu i będzie wykonywał swoje zobowiązania z odpowiednim pośpiechem, aby dotrzymać terminu realizacji umowy, nawet w przypadku napotkania niespodziewanych trudności.

Projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Okres realizacji zamówienia to 330 dni.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *