GMINA WIEJSKA OSTRÓDA I GMINA MIŁOMŁYN Z DOFINANSOWANIAMI NA INFRASTRUKTURĘ SPORTOWĄ

Sejmik województwa warmińsko- mazurskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia gminom pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 roku”.

W Powiecie ostródzkim dofinansowania otrzymały:

  1. Gmina Ostróda otrzymała dofinansowanie do modernizacji ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Samborowo. Termin realizacji zadania to 1.09.2019 -30.11.2019. Wartość  dofinansowania wynosi 45 500,00 zł

2. Gmina Miłomłyn otrzymała dofinansowanie do modernizacji pomieszczeń budynku socjalno-gospodarczego                na stadionie miejskim w Miłomłynie – etap I. Termin realizacji zadania to 1.10.2019 -31.12.2019. Wartość                      dofinansowania wynosi 49 300,00 zł.

3. Gmina Miejska Ostróda otrzymała dofinansowanie na remont kortów tenisowych. Pisaliśmy o tym  tutaj:  WYREMONTUJĄ KORTY TENISOWE W OSTRÓDZIE

Ideą przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury sportowej, poprawa stanu zdrowia i ogólnej sprawności fizycznej mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży czy profilaktyka i promocja zdrowia.

Do podziału było 650 tys. zł. Środki przeznaczone zostaną na modernizację, doposażenie infrastruktury, zakup sprzętu czy zaopatrzenie obiektów sportowych.

Każda gmina mogła złożyć tylko jeden wniosek. Łącznie wpłynęło ich 68 na kwotę ponad 2,3 mln zł.

Jak widać konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, co znaczy, że jest to potrzebna inicjatywamówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. 

Korzystamy z najróżniejszych środków, również z budżetu województwa, by standard naszych obiektów sportowych stale się poprawiał. Wspieramy rozwój sportu w regionie, który jest wymarzonym miejscem do rekreacji oraz wszelkiej aktywności fizycznej. Stąd wywodzą się zawodnicy, którzy z powodzeniem uczestniczyli i nadal uczestniczą w najważniejszych zawodach w Polsce, Europie oraz na całym świecie. A wyniki przez nich osiągane motywują także młodzież do uprawiania sportu i prowadzenia aktywnego trybu życia.

Komisja konkursowa wybrała do realizacji 20 działań, które muszą być zakończone do końca 2019 roku. Dofinansowanie z budżetu województwa mogło wynieść nie więcej niż 50 tys. zł.

Zdjęcie: przykładowe

 

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *