EWA KOPAŃSKA, DYREKTOR ZSP NR 4 W OSTRÓDZIE, DYREKTOREM NOWEGO ŻŁOBKA W OSTRÓDZIE

Znamy nazwisko Dyrektor nowo powstającego  żłobka nr 2 w Ostródzie. Dla wielu może to być zaskoczeniem, ponieważ funkcja dyrektora będzie pełniona na pół etatu. Nowym dyrektorem została Ewa Kopańska – pełniąca jednocześnie funkcję dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Ostródzie.

Niektórzy radni na jednej z komisji wyrazili swoje zdziwienie łączeniem funkcji dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4 z pełnieniem jednocześnie funkcji dyrektora nowego żłobka. Tym bardziej, że według nich sytuacja szkoły jest dość trudna i przede wszystkim powinno zająć się poprawą sytuacji. Według radnych nowe zadanie spowoduje dodatkowe obciążenie Pani Dyrektor.

Jak tłumaczyła przedstawicielka Urzędu Miasta, Ewa Kopańska jako jedyna przystąpiła do konkursu – nie było innych kandydatów i w związku z tym została powołana na dyrektora nowego żłobka przez Burmistrza Miasta:

Burmistrz Miasta Ostróda informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Ewa Kopańska zamieszkała w Ostródzie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków na ww. stanowisku.

Przypomnijmy, że otwarcie nowego żłobka zostało przesunięte o 3 miesiące. Powinno ono zacząć funkcjonować od 1 kwietnia. Pisaliśmy o tym tutaj: O 3 MIESIĄCE OPÓŹNI SIĘ OTWARCIE NOWEGO ŻŁOBKA PRZY UL. KOPERNIKA W OSTRÓDZIE

Przypominamy też, że trwa nabór dzieci do nowego żłobka: OD 1 KWIETNIA RUSZY ŻŁOBEK MIEJSKI W OSTRÓDZIE NR 2 – NABÓR DO 15 MARCA 2022 ROKU

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *