WYREMONTOWANO PIERWSZE DROGI Z FDS NA TERENIE GMIN OSTRÓDA, MORĄG, MIŁOMŁYN I MIŁAKOWO

Okres wakacyjny obfituje w dobre wiadomości dla kierowców poruszających się naszymi drogami powiatowymi. Kierowcy mogą już korzystać z wyremontowanych/ przebudowanych dróg na terenie Gminy Ostróda, Miłomłyn, Morąg i Miłakowo. 

W ramach prowadzonych zadań na zniszczonych drogach położono nową nawierzchnię bitumiczną, wyremontowano/przebudowano chodniki i zatoki postojowe, utwardzono pobocza, wyremontowano/przebudowano istniejące odwodnienie oraz zastosowano nowe oznakowanie pionowe i poziome. Dzięki temu poprawi się nie tylko komfort jazdy, ale i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.

Zakończyła się realizacja zadań:

  1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1192N w m. Liksajny
  2. Remont drogi powiatowej Nr 1233N na odcinki Zajączki – Wygoda
  3. Remont dróg powiatowych Nr 1178N i Nr 1183N w m. Bogaczewo
  4. Remont drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Wilnowo – Ględy
  5. Remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Boguchwały – Wilnowo

Zadania łącznie kosztowały ok. 10 mln zł, z czego połowa tej kwoty to dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, którego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. Wsparcia udzieliły także Gminy: Ostróda, Miłomłyn i Morąg, na terenie których prowadzone były zadania. Łączna długość wyremontowanych/ przebudowanych dróg to 13 km. Zadania realizowano w miesiącach: grudzień 2019 r. – czerwiec 2020 r.

Jeszcze w tym roku, w naszym powiecie dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych zostanie wyremontowana droga na terenie Gminy Grunwald i Dąbrówno, na odcinku Glądy – Tułodziad oraz na terenie Gminy Morąg zostanie przebudowana ulica Przemysłowa i Kaszubska oraz zostanie wyremontowana droga przebiegająca przez miejscowość Jurki.

Łącznie zostały pozyskane środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych na remont/ przebudowę 23 km dróg powiatowych.

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *