BURMISTRZ MICHALAK BEZ ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA, CHOĆ… SPRAWOZDANIE ZA BUDŻET 2020 PRZYJĘTE

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta Ostróda Radni głosowali m.in. nad udzieleniem Wotum Zaufania Burmistrzowi Miasta Ostróda Zbigniewowi Michalakowi oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok

Jednym z głównych tematów sesji były: debata nad raportem o stanie miasta wraz z głosowaniem dla udzielenia Wotum Zaufania dla Burmistrza Miasta Ostróda Zbigniewa Michalaka oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ostróda za 2020 rok oraz udzieleniem absolutorium burmistrzowi za wykonanie budżetu.

Po przedstawieniu przez Burmistrza Miasta Raportu o stanie miasta, z którym możecie zapoznać się tutaj: Raport o stanie Gminy Miejskiej Ostróda za 2020 rok, odbyła się dyskusja.

Większość radnych, tak jak to bywało wcześniej, przytaczało argumenty dotyczące m.in braku inwestycji, cofaniu się miasta w rozwoju, brudnych ulic, złej współpracy burmistrza z radnymi oraz innymi podmiotami, wielokrotne zmiany kadrowe, sprawę ewentualnego cmentarza na autodromie, współpracę z organizacjami pozarządowymi i inne. Większość tych zarzutów powtarza się od dłuższego czasu z ust radnych.

Po debacie nastąpiło głosowanie nad wotum zaufania. Kolejny rok z rzędu Burmistrz Zbigniew Michalak go nie otrzymał.

Dla śledzących stosunki na linii burmistrz – radni, nie powinno to być zaskoczeniem.

Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 4 radnych: Borzuchowski Jarosław, Duda Piotr, Rutkiewicz Anna oraz Sągol Dariusz.
Przeciwko było 16 radnych: Bera Tadeusz, Bojarowski Mariusz, Domeradzki Jarosław, Dudzin Jacek, Godlewski Adrian, Godlewski Mirosław, Graczyk Waldemar, Iwaniec Ryszard, Karłowicz Agnieszka, Kowalski Ryszard, Krzyżaniak Krzysztof, Legucki Wojciech, Monist Anna, Najmowicz Czesław, Punpur Marcin, Skaskiewicz Marek
Od głosu wstrzymał się Potorski Leszek.
Kolejnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Ostróda za 2020 rok. I tu zrobiło się ciekawie. Pozytywną opinię o sprawozdaniu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa.

Radni nie mieli większych zastrzeżeń do samego wykonania budżetu i zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

Jak podkreślano, budżet w zdecydowanej większości został wykonany. Za głosowało 16 radnych, a 5 (Bojarowski Mariusz, Iwaniec Ryszard, Najmowicz Czesław, Potorski Leszek, Skaskiewicz Marek) wstrzymało się od głosu

Następnie nastąpiło głosowanie nad absolutorium dla Burmistrza Miasta Ostróda Zbigniewa Michalaka za wykonanie budżetu za 2020 rok. Radni absolutorium nie udzielili. 

Jak podkreślił przed głosowaniem radny Adrian Godlewski, choć budżet został w zdecydowanej większości wykonany, to jednak liczy się też… styl jego wykonania. Problemem są, według niego, ciągłe spory dotyczące inwestycji i wydatków (przypomnijmy, że w tym roku radni kilkukrotnie zmieniali projekty uchwał budżetowych przygotowanych przez burmistrza i przeznaczali pieniądze na inne inwestycje, niż planował Z. Michalak). Radny Adrian Godlewski zapowiedział, że jego klub Koalicji Obywatelskiej wstrzyma się od głosu. Tak postanowiło też zrobić większość pozostałych radnych.
By Burmistrz Zbigniew Michalak otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2020 roku, musiało zagłosować za taką uchwałą 11 radnych, Tymczasem… za było 4, przeciwko 2 a 15 wstrzymało się od głosu. Tym samym uchwała o udzieleniu absolutorium nie została przez Radę Miasta Ostróda podjęta.
Za absolutorium głosowało:
4 radnych – Borzuchowski Jarosław, Duda Piotr, Rutkiewicz Anna, Sągol Dariusz
Przeciwko:
2 radnych – Godlewski Mirosław, Najmowicz Czesław
wstrzymało się 15: Bera Tadeusz, Bojarowski Mariusz, Domeradzki Jarosław, Dudzin Jacek, Godlewski Adrian, Graczyk Waldemar, Iwaniec Ryszard, Karłowicz Agnieszka, Kowalski Ryszard, Krzyżaniak Krzysztof, Legucki Wojciech, Monist Anna, Potorski Leszek, Punpur Marcin, Skaskiewicz Marek

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *