BĘDZIE REMONT DROGI NA ODC. KSIĄŻNIK – BOGUCHWAŁY I WILNOWO – ŻABI RÓG

W Starostwie Powiatowym w Ostródzie, 9 lipca 2021 r., podpisano umowę na realizację inwestycji drogowej tj. remont drogi powiatowej Nr 1199N na odcinku Książnik – Boguchwały i Wilnowo – Żabi Róg. Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przy podpisaniu umowy uczestniczyli: Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki, Jan Kacprzyk – Wicestarosta, Piotr Strzylak – Członek Zarządu Powiatu, Małgorzata Ostrowska – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, Krzysztof Szulborski – Burmistrz Miłakowa oraz przedstawiciel wykonawcy robót budowlanych Ryszard Zieja – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Ryszard Zieja.

Na odcinku drogi Książnik-Boguchwały (dł. 7,3 km) i na odcinku drogi Wilnowo-Żabi Róg (dł. 3,35 km) zostanie:
  • ułożona nowa nawierzchnia bitumiczna,
  • wykonany remont chodnika, peronów autobusowych i zjazdów,
  • wykonany remont odwodnienia (przepusty, ścieki z kostki kamiennej, udrożnienie rowów),
  • pobocza zostaną uzupełnione mieszanką kruszywa,
  • w ramach bezpieczeństwa zostanie zastosowane nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz zostanie zastosowany próg zwalniający wyspowy.
Wartość zadania – 11 198 637,34 zł, z czego:
  • 7 279 114,00 zł to dofinansowanie ze środków RFRD (65% kosztów kwalifikowanych projektu)
  • 1 429 002,00 zł – Gmina Miłakowo
  • 200 000,00 zł – Gmina Morąg
  • 2 290 521,34 zł to środki własne Powiatu

Termin realizacji zadania: lipiec 2021 r. – sierpień 2022 r.

Wykonawca:
Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża
Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Wojciech Zieja, ul. 1 Dywizji 2, 14-100 Ostróda

 

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *