AWANSE OSTRÓDZKICH STRAŻAKÓW I POŻEGNANIE OGN. WIESŁAWA ORYLA W KP PSP OSTRÓDA

W dniu 29 listopada w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie miała miejsce uroczysta zbiórka, w której udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy cywilni.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu PSP w Ostródzie mł. bryg. Łukaszowi Jasińskiemu przez Dowódcę uroczystości. Następnie zostały wręczone awanse w stopniach, które z okazji Narodowego Święta Niepodległości zostały nadane rozkazami personalnymi Komendanta Głównego PSP, Komendanta Wojewódzkiego PSP i Komendanta Powiatowego PSP.

Na stopień starszego aspiranta awansowani zostali:

– asp. Piotr Czubak

– asp. Arkadiusz Stępka

Na stopień ogniomistrza awansowani zostali:

– mł. ogn. Karol Fafiński

– mł. ogn. Jan Hnitecki

– mł. ogn. Kamil Kopyczyński

– mł. ogn. Radosław Turski

– mł. ogn. Grzegorz Żeberek

Na stopień sekcyjnego awansowany został:

– st. str. Marcin Piłat

Na stopień starszego strażaka awansowani zostali:

– str. Przemysław Kander

– str. Szymon Liberacki

– str. Jakub Strzelec

Komendant Powiatowy wręczył również akt mianowania na wyższe stanowisko służbowe. Mł. asp. Radosław Marchlewicz został mianowany na stanowisko Dyżurny stanowiska kierowania.

Uroczysta zbiórka miała szczególny charakter dla jednego z wieloletnich funkcjonariuszy ostródzkiej Komendy Powiatowej PSP ogn. Wiesława Oryla, który po ponad 13 latach służby w szeregach ostródzkich strażaków został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku. Ostródzki Komendant Powiatowy PSP wręczył funkcjonariuszowi decyzję Komendanta Głównego PSP o przeniesieniu oraz podziękował za jego dotychczasowy wkład pracy, wzorową postawę, a także profesjonalizm i ogromne zaangażowanie.

Ogn. Wiesław Oryl od poczatku służby pełnił funkcję kierowcy/operatora w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Ostródzie. Był członkiem Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego „Ostróda” oraz posiadał kwalifikacje ratownika medycznego, które wielokrotnie wykorzystywał podczas akcji ratowniczych oraz szkoleń. Wspierał również swoich kolegów charakterystyczną dla siebie życzliwością, opanowaniem oraz koleżeńską radą. Po zakończeniu zbiórki ogn. Wiesław Oryl odebrał od pozostałych funkcjonariuszy podziękowania za wspólne lata służby, a także życzenia dalszych sukcesów zawodowych oraz w życiu prywatnym.

opracowanie st. kpt. Damian Górski / zdjęcia: st. sekc. Rafał Horbacz

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *