GM. OSTRÓDA: SZKOŁY W DURĄGU, PIETRZWAŁDZIE, IDZBARKU Z CERTYFIKATAMI AKTYWNI BŁĘKITNI, 2 Z TYTUŁEM MISTRZA

Woda to niezbędny element życia na Ziemi. Dlatego tak ważna jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży ucząca szacunku do wody, która jest przecież dobrem wspólnym wszystkich ludzi. Gratulujemy więc trzem szkołom z Gminy Ostróda: w Durągu, Pietrzwałdzie i Idzbarku zdobytych certyfikatów Aktywni Błękitni oraz zdobycia tytułu Szkoła Przyjazna Wodzie.

W roku szkolnym 2021/2022 do trzeciej edycji programu edukacyjnego Wód Polskich „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie” RZGW w Gdańsku zgłosiło się 85 szkół podstawowych, z których 59 spełniło wymogi regulaminowe i otrzymało certyfikat szkoły przyjaznej wodzie 2021/2022. W programie uczestniczyło ponad 15 500 uczniów.
Pierwsze miejsca zajęły Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Durągu oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzwałdzie i otrzymały certyfikat – Szkoły Przyjaznej Wodzie oraz prestiżowe Tytuły Mistrza Aktywnych Błękitnych, jak również nagrody rzeczowe – mikroskopy optyczne.
Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Durągu otrzymała certyfikat Aktywni Błękitni i zdobyła najwyższą liczbę punktów oraz 1. miejsce Mistrza Aktywnych Błękitnych. Szkolnym koordynatorem działań była p. Agnieszka Zakrzewska.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzwałdzie również otrzymał certyfikat i tytuł Mistrza Aktywnych Błękitnych. Szkolnymi koordynatorkami były: Monika Bąk i Katarzyna Wiszniewska.
Certyfikat i wyróżnienie otrzymała również Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku gdzie koordynatorką programu była Agata Wierzbicka.
Gmina Ostróda ekologią stoi! Brawo!
Komisja oceniła:
– zgodność przeprowadzonych zadań z regulaminem programu edukacyjnego- poprawność merytoryczną przekazywanych treści,
-zasięg przekazu, liczbę osób, do których adresowane były działania,
– zaangażowanie w realizację projektu uczniów, młodzieży i nauczycieli, w tym efekty rzeczowe,
– liczbę i rodzaj zadań własnych placówki, organizację spotkań tematycznych.
Minimalna liczba punktów do przyznania certyfikatu dla szkoły wynosiła – 12, maksymalna 42.
Certyfikat potwierdza spełnianie przez szkołę wymogów Wód Polskich programu edukacyjnego Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie w roku szkolnym 2021/2022. Szkoła otrzymująca certyfikat promuje proekologiczne postawy w zakresie gospodarki wodnej oraz nawyki bezpiecznego i aktywnego korzystania z zasobów wodnych.
Placówki biorące udział w programie, które spełniły wymogi regulaminowe otrzymały certyfikat przyznawany przez Dyrektora PGW WP RZGW w Gdańsku, a pięć szkół, które uzyskały największą liczbę punktów prestiżowy tytuł „Mistrza Aktywnych Błękitnych oraz nagrody rzeczowe – mikroskopy optyczne. Dodatkowo komisja wyróżniła 12 szkół za wyjątkowe zaangażowanie – szkoły otrzymają powerbanki lub boxy edukacyjne oraz upominki.

 

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *