ZAKOŃCZONO PRZEBUDOWĘ DROGI WRAZ Z CHODNIKIEM W SAMBOROWIE

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonał odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153037N – ul. Dworcowa w m. Samborowo wraz z chodnikiem i budową kanalizacji deszczowej”. Całkowita wartość zadania wyniosła 994 118,40 zł z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 425 136,06 zł.

Inwestycja dotyczyła przebudowy istniejącej nawierzchni drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Zadanie objęło zakresem wykonanie jezdni z nawierzchni bitumicznej z lokalnymi przewężeniami z przeznaczeniem pod ruch KR-2. Wykonany został jednostronny chodnik na całym odcinku drogi z odcinkowym przewężeniem. W celu poprawy bezpieczeństwa zaprojektowano wyniesione przejście dla pieszych. Dodatkowo wyremontowano chodnik przy blokach nr 4 i 6 na ul. Dworcowej oraz nakładkę z masy bitumicznej. Wykonawcą robót było Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z .o.o. z Kwidzyna.

Źródło: Gmina Ostróda

 

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *