XX MIEJSKI KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ W „KORNELÓWCE” W OSTRÓDZIE ZA NAMI – WYNIKI I PODSUMOWANIE

We wtorek 29 listopada w Szkole Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie odbył się XX Miejski Konkurs Piosenki Religijnej, w którym brało udział 25 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych.

Konkurs odbył się w ramach projektu ,, Piosenka łączy, wspiera i rozwija” realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022- 2025. W „Kornelówce” konkurs ten odbył się po raz dziesiąty. Uczniowie reprezentowali wysoki poziom muzyczny i artystyczny. Przybyli ze swoimi nauczycielami, rodzicami a nawet dziadkami. Gośćmi specjalnymi byli pracownicy MOPS – Pani Dyrektor Katarzyna Zielińska oraz Pan Adam Just.

Komisja w składzie: o. Michał Nowak, Pani Karolina Klimecka, Pani Danuta Horbacz oraz Pani Lucyna Janowska przyznała w kategorii klas 1-4 następujące miejsca:

  1. Zuzanna Piecychno – SP4; 2. Amelia Baniewska – SP6; 3. Jakub Andrzejewski – SP2 oraz wyróżnienia: Zuzanna Różańska Wyralska  SP4; Oliwia Misiowiec – SP1. W kategorii klas 5 – 8 jury przyznało następujące miejsca: 1. Paulina Sawicka – ZPSWR; 2. Julia Gajdemska – SP3; 3. Aleksandra Borówko – ZSS oraz wyróżnienia: Julia Lendzion- SP6; Adam Lipnicki – SP1.

Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni dzięki sponsorom projektu. Otrzymali pamiątkowe gadżety oraz dyplomy.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie: uczniom,opiekunom, nauczycielom. Dziękujemy pracownikom obsługi oraz wolontariuszom za ich nieodzowną pomoc w przygotowaniu przedsięwzięcia. Dziękujemy rodzicom wolontariuszy za upieczenie ciast.

Organizatorzy Konkursu – Dariusz Popławski, Dorota Błażewska i Iwona Karpiej-Nidzgorska.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *