WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM

Zarząd Powiatu w Ostródzie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego 30 stycznia otwartego konkursu ofert na realizację poniższych zadań publicznych:

1. Rozwój świadomości narodowej, kulturowej, propagowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców Powiatu Ostródzkiego – Fundacja Grunwald – 9000 zł

2. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego – Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 2 000 zł.

3. Propagowanie działań w zakresie pomocy przedmedycznej – Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 2 500 zł.

4. Promocja honorowego krwiodawstwa – Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 2 500 zł.

5. Wsparcie osób niepełnosprawnych – Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych AMICUS – 4 000 zł.

6. Aktywizacja osób w wieku emerytalnym – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostródzie – 5 000 zł.

7. Działalność na rzecz kultury i sztuki – ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Ostróda – 9 000 zł.

8. Wszechstronny rozwój dzieci poprzez sport

a. Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych AMICUS – 3 700 zł.
b. Morąskie Stowarzyszenie Biegowe „Finisz Morąg” – 3 000 zł.
c. Ochotnicza Straż Pożarna w Durągu – 2 300 zł.
9. Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym – Stowarzyszenie Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna – 25 000 zł.
Źródło: Powiat Ostróda

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *