WYŁONIONO WYKONAWCĘ NA DOSTAWĘ I MONTAŻ 35 WIAT PRZYSTANKOWYCH W OSTRÓDZIE

W końcu udało się rozstrzygnąć postępowanie na dostawę i montaż nowych 35 wiat przystankowych w Ostródzie.

Zamawiający, czyli Gmina Miejska Ostróda jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez KJ STAL Konrad Janiak, ul. Mieczysława Piotrowskiego 19/55, 08-110 Siedlce.

Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 740.000,00 PLN brutto.
Wykonawca zobowiązał się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 150 dni od dnia podpisania umowy.
Wykonawca oświadczył, że na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli gwarancji i rękojmi w okresie:
– na konstrukcję wiaty- liczba miesięcy- 48 miesięcy, licząc od dnia protokólarnego odbioru końcowego;
– na pozostałe elementy wiaty- 24 miesiące, licząc od dnia protokólarnego odbioru końcowego;
Czas reakcji w okresie gwarancji będzie wynosił 3 dni licząc od zgłoszenia Zamawiającego.
Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną łączną punktację.

Punktacja przyznana ofercie w kryteriach oceny ofert: cena- 60,00 pkt; czas reakcji- 30,00 pkt; okres gwarancji i rękojmi- 10,00 pkt. Łączna punktacja: 100,00 pkt.

Ponadto w postępowaniu wpłynęły oferty:

  • EL-PRZEM Sp. z o.o., Nowe Dąbie 67B, 89-210 Łabiszyn – 976.500,08 PLN brutto, punktacja przyznana ofercie w kryteriach oceny ofert: cena- 45,47 pkt; czas reakcji- 30,00 pkt; okres gwarancji i rękojmi- 10,00 pkt. Łączna punktacja: 85,47 pkt.
  • GZD Sp. z o.o. Sp. k., ul. Lipowa 49A, 11-042 Jonkowo – 2.464.250,44 PLN brutto, 0ferta została odrzucona.
  • ARRET Sp. z o.o., ul. Kopalniana 11, 41-807 Zabrze – 912.537,00 PLN brutto, 0ferta została odrzucona.
  • SORTED Sp. z o.o., Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno – 962.229,00 PLN brutto, 0ferta została odrzucona.
  • A2HM TRADE Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1A, 63-720 Koźmin Wielkopolski – 996.903,66 PLN brutto, 0ferta została odrzucona.

 

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *