WIZYTA PREZYDIUM MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA U STAROSTY OSTRÓDZKIEGO

Starosta Ostródzki w dn. 28 listopada 2022 r. gościł w swoim gabinecie nowo wybranych radnych Młodzieżowej Rady Miasta Ostróda, którzy w przeprowadzonych szkolnych wyborach wybrani zostali do nowej kadencji na lata 2022-2024.

 

Spotkanie miało na celu przedstawienie struktury, sposobu funkcjonowania oraz planów działania MRM Ostróda. Omówione zostały kwestie związane z młodzieżą naszego regionu m.in.: transport zbiorowy, zdrowie psychiczne, współpraca ostródzkich szkół oraz rozwój infrastruktury ukierunkowanej na młodych ludzi. Poruszono, także temat organizacji imprez młodzieżowych.

Starosta Ostródzki pogratulował uczniom wygranych wyborów życząc im pomysłowości, wspaniałych inicjatyw i skuteczności w działaniu na rzecz lokalnej społeczności.

W skład MRM Ostróda weszło czworo uczniów ze szkół ponadpodstawowych Powiatu Ostródzkiego tj.

▪ Beniamin Krawczyk – Przewodniczący
Uczeń 4 klasy technikum ekonomicznego w ZSZ im. S. Petöfi w Ostródzie, który interesuje się polityką, ekonomią i architekturą.
Został radnym MRM, ponieważ chce, aby młodzi ludzie mieli wpływ na to, co dzieje się w naszej społeczności lokalnej.

▪️ Jakub Galewski – Sekretarz
Uczeń 3 TI (technik informatyk) ZSR im. W. Witosa, który interesuje się sportem oraz gastronomią. Kreatywny, stanowczy, wyrozumiały, pomocny.
Jego celem w pracy na rzecz MRM jest, aby miasto było jak najlepszym miejscem dla młodzieży.

Ponadto, wybrani do MRM zostali także:
▪️ Zuzanna Walat (ZSZ im. Sandora Petöfi)
▪️ Jan Kryspin (ZSR im. Wincentego Witosa)

Podczas spotkania obecna była Agnieszka Karłowicz – radna Rady Miejskiej w Ostródzie.

Źródło: Powiat Ostródzki

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *