WARSZTATY RATOWNICZE W STARYCH JABŁONKACH DLA OSP Z TERENU POWIATU OSTRÓDZKIEGO

3 lipca 2022 roku na terenie miejscowości Stare Jabłonki trzynastu funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie pod przewodnictwem Zastępcy Komendanta Powiatowego st. kpt. Rafała Napiórkowskiego przeprowadziło warsztaty ratownicze dla ośmiu zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszego powiatu.

Na potrzeby organizacji ćwiczeń oraz ich sprawnego przeprowadzenia uruchomiony został sztab, który był odpowiedzialny za przyjęcie i dysponowanie poszczególnych zastępów do ćwiczeń. Warsztaty zostały przeprowadzone na czterech różnych stanowiskach i obejmowały:

  • Metody dostarczania wody na duże odległości – jednym z elementów było ćwiczenie umiejętności zasysania wody z punktu czerpania. Po zassaniu wody zastępuy musiały dostarczyć wodę do pożaru na znaczną odległość wykorzystując do tego metodę przepompowywania oraz przetłaczania wody.
  • Ratownicze zestawy pneumatyczne – założenie obejmowało praktyczne podniesienie pojazdu, co pozwoliło na utrwalenie bezpiecznych metod uwalniania osób poszkodowanych, które zostały przygniecione przez ciężkie elementy. Omówione zostały podstawy ratownictwa technicznego oraz wykorzystanie walorów sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
  • Działania ratownicze na obszarach wodnych – druhowie ćwiczyli praktyczne podejmowanie osoby tonącej, ewakuację na brzeg oraz udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy przy podtopieniach. Dodatkowo zweryfikowano sprzęt na wyposażeniu jednostek OSP oraz wskazano bezpieczne metody niesienia pomocy na akwenach.
  • Pierwsza pomoc – priorytetem tego epizodu było przypomnienie oraz utrwalenie umiejętności przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u poszkodowanego z nagłym zatrzymaniem krążenia. Omówiono zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz utrwalono aktualne procedury w tym zakresie.
KP PSP Ostróda

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *