WARMIŃSKO-MAZURSKI TYDZIEŃ KARIERY W BAŻYNIAKU – SPOTKANIE Z PRACOWNIKIEM PUP

Warmińsko-Mazurski Tydzień Kariery w tym roku odbywa się pod hasłem: WIELOKULTUROWOŚĆ kapitałem przyszłości”.

W ramach tygodnia, chcąc odpowiedzieć na pytania:

 • Jak pobudzać otwartość na inne kultury?
 • Jaką wartość dla rozwoju społeczeństwa pełni różnorodność?
 • Jak wygląda integracja kulturowa młodych migrantów w środowisku rówieśniczym?
 • Czy młodzież jest przygotowana zawodowo i otwarta na międzynarodowy rynek pracy?
 • Czym są kompetencje międzykulturowe i dlaczego są ważne dla rynku pracy?
 • Jakie są zalety zróżnicowania kulturowego?

na zajęcia do klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie zaproszono pracownika Powiatowego Urzędu Pracy. Adrian Godlewski z PUP podczas spotkań omawiał następujące zagadnienia:

 • kształtowanie pozytywnego stosunku do innych kultur
 • ukazanie szans i możliwości tkwiących w różnorodnym środowisku
 • ułatwienie komunikacji pomiędzy przedstawicielami różnych kultur
 • ukazanie korzyści wynikających ze współpracy w międzynarodowym zespole
 • wskazanie zalet szybkiej adaptacji cudzoziemców w kontekście społecznym, gospodarczym, zawodowym i edukacyjnym
 • tworzenie warunków sprzyjających integracji osób z innych kultur.

Organizatorzy spotkania mają nadzieję, że tematyka spotkań, bardzo aktualna w naszym regionie, wyczerpała zakres wiedzy i dostarczyła uczestnikom niezbędnych informacji na przewodni temat. Dziękują PUP za współpracę i wsparcie w działaniach doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkole.

Jolanta Demczuk

Post Author: Marzena Matuszka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *