V GMINNE ŚWIĘTO DNIA SOŁTYSA W MAŁDYTACH

11 marca 2019 r. w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Małdyty odbyło się okolicznościowe spotkanie zarządców gminnych sołectw.

V Gminny Dzień Sołtysa był okazją do złożenia podziękowań lokalnym liderom, którzy na co dzień, społecznie, w imieniu mieszkańców pomagają gminie w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów miejscowości. W czasie spotkania podsumowano kadencję sołtysów w latach 2015-2019.

Zaproszeni na spotkanie usłyszeli wiele ciepłych słów na temat pracy jaką wkładają na rzecz swoich lokalnych społeczności, podkreślane było ich zaangażowanie i wkład w rozwiązywanie, często tych najdrobniejszych, ale jakże istotnych z punktu widzenia mieszkańców problemów, które pozwalają po prostu lepiej żyć.

Wójt Marcin Krajewski podziękował sołtysom za ich działalność, przedsiębiorczość, motywowanie mieszkańców do włączania się w życie sołectw. Spotkanie stało się okazją do podsumowania przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego i nie tylko. Szczególną uwagę Wójt zwrócił na zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – do sołectw w ciągu 4 lat trafiło 1 255076,48 zł. Zaznaczył, że w sołectwach sukcesywnie poprawiają się warunki życia mieszkańców. Sołectwa pięknieją, aktywizują się. Mieszkańcy decydują o tworzeniu stref rekreacyjnych, miejsc spotkań, organizacją imprezy sołeckie, co cieszy.

Uroczystość upłynęła w miłej i przyjaznej atmosferze, a liderzy lokalnych społeczności, za dotychczasowy dorobek, zostali uhonorowani przez  Wójta Gminy Małdyty pamiątkowymi statuetkami.

Żródło: Gmina Małdyty

Post Author: Łukasz Matuszka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *