UROCZYSTE ŚLUBOWANIE UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. S. PETÖFI W OSTRÓDZIE

 29 listopada 2021 w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petöfi odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych i drugich Technikum oraz klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego. Klasy były podzielone na trzy tury.

W ślubowaniu brały udział klasy I TI, I TS, I ATO, I TE, I THŻ, II TE, II TI, II TOT, II TSŻ oraz klasy mundurowe Liceum Ogólnokształcącego I LW, II LW, I LP i II LP.

Dla kadetów klas mundurowych dzień ten to również ważna data – rocznica Powstania Listopadowego. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie Sztandaru Szkoły i odegranie Hymnu Państwowego. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły p. Henryk Rybacki, który przywitał klasy, wychowawców i zaproszonych gości. Młodzież ślubowała na Sztandar. Po ślubowaniu Dyrektor wręczył każdej klasie Akt Ślubowania.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *