UNIEWAŻNIONO ZAMÓWIENIE NA REMONT MOLO PRZY WYCIĄGU NART WODNYCH

Niestety unieważniono zamówienie na modernizację molo przy wyciągu nart wodnych z wiodącym przeznaczeniem na potrzeby wyciągu nart wodnych z przystosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zamawiający (Gmina Miejska Ostroda) unieważnił postępowanie.
cena (…) najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny (…) najkorzystniejszej oferty” [2].
W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęły trzy oferty, wszystkie oferty z ceną przewyższającą kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 990.000,00 PLN brutto.
Oferty z najniższą ceną
(1.414.500,00 PLN) i najwyższą ceną (1.611.626,72 PLN) podlegają odrzuceniu. Cena jedynej niepodlegającej odrzuceniu oferty wynosi 1.599.000,00 PLN. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny jedynej niepodlegającej odrzuceniu oferty
O zamówieniu na modernizację mola przy wyciągu nart wodnych pisaliśmy tutaj: ZMODERNIZUJĄ MOLO PRZY WYCIĄGU NART WODNYCH NA POTRZEBY WYCIĄGU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – JEST ZAMÓWIENIE

Wpłynęły 3 oferty, niestety znacznie przekroczyły one kwotę, jaką zamawiający czyli Miasto zamierza może przeznaczyć na realizację zamówienia. Przetarg został unieważniony.

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty:

1. P.P.H.U. „ROSTKOWSCY” s.c. J. W. Rostkowscy

ul. Wierzbowa 3, 07-415 Olszewo- Borki, kwota
1.611.626,72 PLN brutto

2. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o.

ul. Nadrzeczna 5, 14-100 Ostróda
1.599.000,00 PLN brutto

3. Mat-bud Michał Piechowiak

ul. Główna 59, 66-340 Przytoczna
1.414.500,00 PLN brutto

Wartość zadania przewidziana w budżecie 990 000,00 brutto.

Przypomnijmy, że niedawno ruszył remont mola głównego wraz z altaną. Pisaliśmy o tym tutaj: MOLO WRAZ Z ALTANĄ NA BULWARZE NAD JEZIOREM DRWĘCKIM JUŻ CAŁKIEM ZAMKNIĘTE

Przedmiot zamówienia modernizacji mola przy wyciągu nart wodnych obejmuje m.in.:

a) wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją pomostu, w tym: rozbiórkę istniejącego pomostu drewnianego w celu remontu – wymiana elementów konstrukcyjnych i odbudowa pokładów z platformą widokową.
Pale – stalowe istniejące.
Konstrukcja drewniana szkieletowa – podłużnice, poprzecznice, oczepy drewniane.
Pokłady – drewniane z bali drewnianych drewno C30 min. 50/120 mm impregnowane ciśnieniowo.
Balustrady – systemowe, szkło bezpieczne w stali nierdzewnej, jedna furtka otwierana. Elementy zewnętrzne.

Stan istniejący:

Pomost wykonany jest w konstrukcji drewnianej oparty na zabetonowanych palach stalowych rur Ø 273/7 mm wbitych w grunt nośny dna jeziora, deski pomostu gr. 50 mm, podparcie desek pomostowych na podłużnicach o wymiarach 14×16 cm z drewna świerkowego bale oparte na kleszczach drewnianych 2x10x25 cm z drewna świerkowego, obejmują górne części pali w sposób sztywny i nieprzesuwny.
Powierzchnia pomostu 821 m2.

b) wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją zaplecza technicznego wyciągu nart wodnych, w tym- przebudowa pomieszczeń dla obsługi wyciągu nart wodnych z pomostem pływającym startowym (przewidzianym do bieżącego remontu), konstrukcja drewniana szkieletowa z drewna C 30, dach kryty papą termozgrzewalną dwukrotnie, dwie rolety antywandalowe z kasetami z napędem ręcznym, stolarka aluminiowa (witryny, drzwi), instalacja.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *