UNIEWAŻNIONO PRZETARG NA PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD BUDOWĘ CMENTARZA ORAZ TERENÓW REKREACYJNYCH – ETAP II

Unieważniono przetarg na projekt i roboty budowlane w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych na terenie byłego autodromu, w tym pod budowę cmentarza oraz terenów rekreacyjnych. Nie wpłynęła żadna oferta.

Przedmiotem zamówienia było opracowanie dokumentacji projektowej oraz robót związanych z zadaniem inwestycyjnym: przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie byłego autodromu, w tym pod budowę cmentarza oraz terenów rekreacyjnych, w tym zaprojektowanie i wykonanie:

  • budynku gospodarczego o powierzchnia zabudowy <35 m2 na potrzeby hydroforni z toaletą dla obsługi;
  • bezodpływowego zbiornika na ścieki;
  • rozbudowy i remontu oświetlenia terenu;
  • naprawy przyłącza energetycznego i wewnętrznych linii zasilających;
  • rozdzielni elektrycznych;
  • wymiany pompy głębinowej z niezbędnymi pracami umożliwiającymi uruchomienie;
  • szlabanów wjazdowych sterowanych elektronicznie z napędem elektrycznym;
  • monitoringu;
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):

Kwota, jaką miasto zamierzało przeznaczyć na inwestycję to 260 tys. zł.

Zamówienie zostało unieważnione – w terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *