UMOWA NA BUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁUKCIE PODPISANA

16 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy Łukta została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w Łukcie”.

Umowa obejmuje prace budowlane, a w szczególności: budowę oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznej, w tym budowę: budynku socjalno-technicznego, budynku technicznego, budynku mechanicznego oczyszczania ścieków, budynku gospodarki osadowej, wiaty na agregat prądotwórczy, pompowni ścieków, zbiornika retencyjnego, studni zasuw, zbiornika na tłuszcz, reaktorów biologicznych, punktu zlewnego ścieków dowożonych, punktu zlewnego ścieków dowożonych – taca najazdowa, punktu zlewnego ścieków dowożonych – separator, zbiornika magazynowego osadu nadmiernego, fundamentu pod silos na wapno; budowę przyłącza elektroenergetycznego, budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowę drogi wewnętrznej oraz budowę ogrodzenia.

Podczas spotkania obecni byli Andrzej Chomański – Prezes Zarządu firmy „PrzemGri” Sp. z o.o., która wygrała przetarg na budowę oczyszczalni, Sylweriusz Knysiak – Wiceprezes Zarządu, Pani Sylwia Wojcieszczak – Kierownik Budowy, Dariusz Struk – Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie, Robert Malinowski – Wójt Gminy Łukta, Iwona Korwek – Sekretarz Gminy Łukta oraz Jadwiga Puszczało.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „PrzemGri” Spółka z o.o. powstało w 1992 roku i działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego w niezmienionym składzie udziałowców. W chwili obecnej firma zatrudnia 40 pracowników o różnych specjalnościach instalacyjnych pozwalających wykonać praktycznie każde powierzone zadanie w zakresie: oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, biogazowni i kotłowni, uzbrojenia terenu, instalacji sanitarnych czy fotowoltaiki. Oczyszczalnia ścieków w Łukcie dla firmy „PrzemGri” będzie 63 wykonaną inwestycją (jako ciekawostkę warto dodać, że 20 lat temu dokładnie taką samą oczyszczalnię firma wybudowała w gminie Gietrzwałd).

Przewidywany czas realizacji – 1,5 roku.

Źródło: Gmina Łukta

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *