UCZNIOWIE W ZSZ IM. S. STASZICA POD PATRONATEM CECHU RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W OSTRÓDZIE

Szkolnictwo zawodowe dopasowane do potrzeb rynku pracy to wspólny cel Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie oraz Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie.

Jego osiągnięcie ma gwarantować porozumienie podpisane 19 października 2018r., przez dyrektora szkoły – Annę Teodorowicz i Starszego Cechu – Andrzeja Siwczaka. Dokument dotyczy objęcia uczniów klas kształcących się w oddziałach wielozawodowych patronatem cechu.

Opieka cechu nad uczniami to rezultat analizy potrzeb i oczekiwań uczniów wybierających naukę w branżowej szkole I stopnia oraz wyraz wyjścia naprzeciw lokalnej sytuacji na rynku pracy. Tego dnia w Staszicu odbyła się również uroczystość pasowania na ucznia w zawodzie rzemieślniczym oraz wyzwalania na czeladnika.

Starszy Cechu, Andrzej Siwczak, dokonał pasowania tradycyjną Szablą Kilińskiego, zaś uczniowie szkoły złożyli ślubowanie na sztandar Cechu. W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście i uczniowie „Staszica”, m.in., Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski, Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz oraz Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Olsztynie – Antoni Górski.

Źródło: Powiat Ostróda

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *