UCZNIOWIE OSTRÓDZKIEGO EKONOMIKA PARLAMENTARZYSTAMI SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY!

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petőfi w Ostródzie: Amelia Janulis, Oliwia Deptuła, Szymon Jędraszek oraz Oskar Śmigielski reprezentowali województwo warmińsko – mazurskie na obradach Sejmu Dzieci i  Młodzieży w Warszawie.

Swoją  parlamentarną  przygodę rozpoczęli już w marcu przystępując do konkursu  organizowanego przez Ministerstwo Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej. Zadaniem uczestników było zaplanowanie i zrealizowanie projektu, którego celem jest popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach historycznych i bohaterach lokalnych oraz ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości lokalnej oraz narodowej.

Temat przewodni brzmiał:

Zginąć, ale z honorem (Krystyna Budnicka). Bohaterska walka zbrojna żydowskich organizacji bojowych z Niemcami z perspektywy 80 lat – o ludzki, społeczny i narodowy honor oraz godność, na przykładzie powstania w getcie warszawskim.

Uroczyste wręczenie uczniom mandatów Sejmu Dzieci i Młodzieży odbyło się w Warmińsko- Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

1 czerwca w sali posiedzeń Sejmu w Warszawie młodych parlamentarzystów powitała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Gośćmi specjalnymi obrad byli m.in. Karol Polejowski, zastępca prezesa IPN, Sekretarz Stanu w MEiN Włodzimierz Bernacki oraz Dyrektor Zespołu ds. Przestępczości wobec Dzieci w Biurze Rzecznika Praw Dziecka Piotr Bogacki, który odczytał list od Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka.

Sejm Dzieci i Młodzieży liczy 460 posłów. Organizacja izby wzorowana jest na procedurach obowiązujących w prawdziwym Sejmie, dlatego młodzież miała okazję przemawiać na mównicy, wnosić poprawki do uchwały oraz głosować.

Dwudniowy wyjazd do Warszawy sfinansowała uczniom Kancelaria Sejmu, a wśród licznych atrakcji znalazło się m. in. zwiedzanie miasta „Szlakiem getta” z przewodnikiem.

Tekst i foto: D. Michowska

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *