UCZEŃ EKONOMIKA DAWID OLSZEWSKI NA URZĘDZIE

W czerwcu uczeń ZSZ im. S. Petőfi Dawid Olszewski został radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Jest to ciało kolegialne o charakterze inicjatywnym, doradczym i wnioskodawczym dla organów samorządu województwa, złożone z przedstawicieli młodzieży z różnych części regionu.

W wrześniu nastąpił wybór prezydium. Funkcję sekretarza objął Dawid, który w październiku i listopadzie uczestniczył z przedstawicielami Sejmiku w wyjazdach do Oleśnicy i Umianowic.

W Dolnośląskim Forum Młodzieży wzięło udział ponad 200 osób. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele młodzieżowych sejmików wojewódzkich, młodzieżowych rad, organizacji pozarządowych, a także uczniowie dolnośląskich szkół. Organizatorem było stowarzyszenie Młody Dolny Śląsk. Podczas wydarzenia dyskutowano o szkole, zatrudnieniu dla młodych, czy trudach poszukiwania własnej drogi rozwoju. Podpisana została Deklaracja w sprawie utworzenia konwentu Młodzieżowych Sejmików przy Związku Województw RP.

18-19 listopada br. odbył się I Ogólnopolski Kongres Młodzieżowych Sejmików. Dawid znalazł się wśród delegatów reprezentujących nasze województwo. Młodzież spotkała się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach z udziałem ekspertów i przedstawicieli organizacji obszaru polityki młodzieżowej – dyskutowała na temat ochrony środowiska i polityki regionalnej.

Tekst i foto: Dorota Michowska

Post Author: redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *