TYMCZASOWE PRZYWRÓCENIE KONTROLI GRANICZNEJ NA LOTNICZYM PRZEJŚCIU GRANICZNYM MAZURY

Od 22 listopada do 16 grudnia br. w związku ze szczytem klimatycznym ONZ COP 2018, na granicy wewnętrznej zostanie tymczasowo przywrócona kontrola graniczna.

Kontrola graniczna zostanie przywrócona w dodatkowym lotniczym przejściu granicznym MAZURY na przylotach z krajów strefy Schengen. Kontrola prowadzona będzie w sposób wyrywkowy na podstawie analizy ryzyka oraz informacji przekazywanych przez służby państw sąsiednich.Wszyscy odwiedzający w tym czasie Polskę powinni być przygotowani na konieczność okazania dokumentów. W czasie trwania tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej obywatele UE, EOG oraz innych państw, które nie należą do UE, ale na podstawie umów zawartych z UE korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania, mogą wjechać na terytorium Polski na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Natomiast jeśli chodzi o obywateli państw trzecich, warunki wjazdu pozostają bez zmian.

wm.straż graniczna

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *